Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet lämnas från och med det år man fyller 23 år. Stödet hanteras av Försäkringskassan.

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar – allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och särskilt tandvårdsbidrag.

Högkostnadsskydd och allmänt tandvårdsbidrag finns automatiskt i vårt journalsystem så du får rätt ersättning från Försäkringskassan direkt. Det är inget som du själv måste hålla reda på.

Särskilt tandvårdsbidrag är kopplat till en rad olika sjukdomar som berättigar till en särskild ersättning.