Implantat

Tandimplantat innebär i korthet att en titanskruv fästs i käkbenet som ersättning för en förlorad tand.

Titanet är ett vävnadsvänligt material som läker in i benet och bildar ett stabilt underlag för den nya tanden. Efter inläkning eller i vissa fall direkt, framställs en krona som fästs på skruven.

Tekniken för tandimplantat har utvecklats och förfinats mycket under årens lopp, och det kan vara mycket svårt att skilja en implantatstödd tand från en naturlig.
Helt tandlösa käkar kan ersättas med nya fasta tänder i form av fullbroar, delvis tandlösa käkar ersätts med delimplantat/bro.

Allt mer vanligt idag är att ersätta en lucka med ett s k singelimplantat. Innan implantatbehandlingen utförs krävs en noggrann genomgång av munhålan och det allmänna hälsotillståndet samt en omfattande röntgenundersökning för kontroll av mängden ben och benkvalitet.

Resultatet både ser ut och känns som naturliga tänder.

Implantatet framställs av Tandtekniska Laboratoriet i Ystad som är Certifierade och Auktoriserade av Sveriges Tandteknikerförbund.

Vi är stolta och glada över vårt fina samarbete, mer om Tandtekniska Laboratoriet i Ystad hittar ni här.